Новини

09.12.2020 09:44
ПОДАЄМО ДЕКЛАРАЦІЇ!!!

ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ БОРЩІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 7 СКЛИКАННЯ07.12.2020 19:05
7 грудня - День місцевого самоврядування13.11.2020 15:54
15 листопада – День працівників сільського господарства09.11.2020 14:31
9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва02.11.2020 14:31
Віват іменинники!      Архів новин

Урядові портали

 

До уваги депутатів місцевих рад, посадових осіб органів місцевого самоврядування! - 15.01.2018 12:13

До уваги депутатів місцевих рад, посадових осіб органів місцевого самоврядування!

Звертаємо Вашу увагу на те, що  до 01.04.2018 року  необхідно заповнити електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»,  стаття 3, стаття 45, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

При заповненні електронної декларації, відповідно до статті 46 Закону декларуванню підлягають наступні відомості:

1) прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта декларування та членів його сім'ї, місце проживання, місце роботи, займану посаду, або посаду, на яку претендує;

2) об'єкти нерухомості;

3) об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку;

4) цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (станом на 1 січня 2016 року – 137 800 грн.);

5) цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі;

6) корпоративні права, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні;

7) юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї;

8) нематеріальні активи, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті;

9) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи;

10) наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (станом на 1 січня 2016 року – 68 900 грн.);

11) фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти, у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (станом на 1 січня 2016 року – 68 900 грн.);

12) видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (станом на 1 січня 2016 року – 68 900 грн.);

13) посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом;

14) входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях).

Звертаємо увагу, що в декларації зазначаються відомості про майно, яке належить суб’єкту декларування або члену його сім’ї, як на праві власності, так і те майно, яке перебуває у користуванні.

До членів сім’ї Законом віднесено осіб, які перебувають у шлюбі, а також їхніх дітей, у тому числі повнолітніх, батьків, осіб, які перебувають під опікою і піклуванням, інших осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Таким чином суб’єкт декларування зазначає відомості щодо дружини/чоловіка, не залежно від спільності проживання. Що стосується інших членів сім’ї, то обов’язковою підставою для внесення відомостей про них є сукупність усіх трьох ознак:

  • спільне проживання;
  • спільний побут;
  • взаємні права та обов'язки.

Законом передбачена можливість не зазначати відомості про членів сім’ї декларанта у разі відмови члена сім’ї надати таку інформацію про себе. У такому випадку суб’єкт декларування зазначає про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї.

Разом з цим, слід зазначити, що відмова члена сім’ї надати інформацію щодо себе є підставою для проведення повної перевірки декларації Національним агентством.
 

 

 


  Розробка та дизайн - www.siriusone.net

Офіційний сайт Борщівської районної ради 2011