Новини

09.12.2020 09:44
ПОДАЄМО ДЕКЛАРАЦІЇ!!!

ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ БОРЩІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 7 СКЛИКАННЯ07.12.2020 19:05
7 грудня - День місцевого самоврядування13.11.2020 15:54
15 листопада – День працівників сільського господарства09.11.2020 14:31
9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва02.11.2020 14:31
Віват іменинники!      Архів новин

Урядові портали

 

ДФС України інформує - 16.09.2016 11:07

Щоб отримати довідку про відсутність заборгованості у заяві вкажіть нормативно-правовий акт

Порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (далі – довідка), затверджений наказом Міністерства доходів і зборів від 10.10.2013 №567 (далі – Порядок №567).

Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу довідки. Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, що передбачає надання органом доходів і зборів довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником податків
(п. 3 Порядку №567).

У заяві на отримання довідки суб’єкти господарювання зазначають нормативно-правовий акт, положеннями якого визначено необхідність підтвердження відсутності у платника податків податкового боргу, що оформлюється довідкою, яка надається контролюючим органом.

Необхідність отримання суб’єктом господарювання Довідки регламентується, зокрема, але не виключно, наступними нормативно-правовими актами:

- Законом України від 25 грудня 2015 року №922-VIII «Про публічні закупівлі»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1102 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року №337 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року №352 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року №736 «Про затвердження Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 року №238 «Про затвердження Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року №324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року №715 «Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року №756 «Питання проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року №835 «Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка»;

- постановою Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року №124 «Про особливості здійснення деяких валютних операцій»;

- наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 №692 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі та форми Заяви на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.06.2012 за №1080/21392;

- наказом Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном від 19.10.2012 №326 «Про комісію та критерії відбору інвестиційних проектів»;

- наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.11.2012 №1327 «Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсного відбору товарних бірж для закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2012 за №2070/22382;

- наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 27.09.2013 №184 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, що належать до сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України, внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язанням».

Зауважимо, що перелік нормативно-правових актів є чисельним і постійно змінюється.

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

Юридична особа після взяття на облік за новим місцем обліку перераховує військовий збір до державного бюджету за своїм місцезнаходженням

Податковим кодексом України передбачено, що великий платник податків, щодо якого центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику, прийнято рішення про переведення на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків чи інший контролюючий орган, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов’язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку у контролюючих органах, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки, передбачені Податковим кодексом України, за новим місцем обліку.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу України.

Згідно з п.п. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу України податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.

Бюджетним кодексом України визначено, що до доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно зі ст.ст. 64, 66, 69 та 71 Бюджетного кодексу закріплені за місцевими бюджетами.

Військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з пунктом 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Водночас, оскільки військовий збір в повній мірі зараховується до державного бюджету, а окремі норми п. 168.4 ст. 138 Податкового кодексу України регламентують порядок перерахування податку до місцевого бюджету, то дані норми для військового збору не можуть бути застосовані.

Таким чином, юридична особа після взяття на облік за новим місцем обліку перераховує військовий збір до державного бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України для Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників.

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

Оприлюднено ставки ввізного мита України, які будуть застосовуватись у 2017 році до імпорту товарів походженням з ЄС

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з метою допомоги вітчизняним експортерам та імпортерам опублікувало рівні ставок ввізного мита України, які будуть застосовуватись у 2017 році до імпорту товарів походженням з Європейського Союзу (далі – ЄС), в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Ставки ввізного мита, які будуть застосовуватись у ЄС по відношенню до товарів походженням з України, можна буде перевірити в режимі он-лайн на Інтернет ресурсі Європейської Комісії ExportHelpdesk у розділі «My export» після 1 січня 2017 року.

Враховуючи, що впродовж 2017 року щодо низки товарів надалі діятиме режим Генералізованої системи преференцій ЄС (GSP), також підготовлено перелік товарів за кодами КН ЄС, ставки ввізного мита по яких у 2017 році нижчі в рамках режиму GSP.

Нагадуємо, що для митного оформлення товарів в режимі вільної торгівлі необхідна наявність сертифікату перевезення товару EUR.1, який з 1 січня 2016 року видається митними органами ДФС на безоплатній основі. Для митного оформлення товарів в режимі GSP необхідна наявність сертифікату перевезення форми А, який видається Торгово-промисловими палатами.

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

 


  Розробка та дизайн - www.siriusone.net

Офіційний сайт Борщівської районної ради 2011